Bilateralni sporazum

Osim međunarodne suradnje koju koordiniraju određeni programi financirani izvana, Sveučilište u Splitu također surađuje na bilateralnoj osnovi sa visokoškolskim institucijama.
Sveučilište tretira bilateralni sporazum kao sporazum o međunarodnoj suradnji između dvaju sveučilišta, koji je zaključen kako bi pokrenuo zajedničku inicijativu ili intenzivirao postojeće kontakte.
Glavna svrha je stvoriti prilike za mobilnost studenata i osoblja van Europe.

Vrste sporazuma:

Memorandum o razumijevanju/Memorandum o suradnji: sklopljen zarazdoblje od najviše tri godine

Bilateralni sporazum: zaključivanje ovog sporazuma sastoji se od dvije faze:
1. "Pismo namjere" : predradnja zaključivanja "Sporazuma o suradnji", u kojem se dogovara organizacija mobilnosti.
2. Nakon toga je moguće zaključiti "Sporazum o suradnji", gdje se konkretnije i detaljnije utvrđuju angažmani na području suradnje i mobilnosti.

Moguće aktivnosti u okviru bilateralnog sporazuma:

  • rad na zajednički dogovorenim temama
  • razmjena nastavnog osoblja
  • razmjena studenata
  • zajedničko publiciranje
  • razmjena informacija od obostranog interesa
  • ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.

 

NON EU
RB DRŽAVA LINK NA USTANOVU
1. AUSTRALIJA MACQUARIE UNIVERSITY SYDNEY
2. BOCVANA UNIVERSITY OF BOTSWANA
3. BOSNA I HERCEGOVINA SVEUČILIŠTE "VITEZ" TRAVNIK
4. SVEUČILIŠTE U SARAJEVU
5. SVEUČILIŠTE U MOSTARU
6. SVEUČILIŠTE U ZENICI
7. CRNA GORA SVEUČILIŠTE U CRNOJ GORI
8. ČILE UNIVERSITA CATOLICA DEL NORTE
9. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
10. INDONEZIJA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY YOGYAKARTA
11. DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY
12. JAPAN KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY
13. NIGATA UNIVERSITY
14. JUŽNA KOREJA HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
15. KANADA UNIVERSITY OF OTTAWA
16. UNIVERSITY OF WATERLOO
17. KAZAHSTAN PHYSICO-TECHNICAL FACULTY OF THE AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY
18. AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY
19. KINA BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY
20. KOSOVO UNIVERSITY OF MITROVICA
21. MAKEDONIJA SVEUČILIŠTE GOCE DELČEV
22. SVEUČILIŠTE SV. KIRIL I METODIJ, SKOPJE
23. INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA
24. NORVEŠKA SOR TRONDELAG UNIVERSITY COLLEGE-FACULTY OF NURSING
25. RUSIJA SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY
26. SRBIJA SVEUČILIŠTE U BEOGRADU
27. SVEUČILIŠTE U NOVOM SADU
28. ŠVICARSKA EUROPSKA POSLIJEDIPLOMSKA ŠKOLA LEUK-STADT
29. ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE EPFL
30. HES-SO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS WESTERN SWITZERLAND
31. UNIVERSITY OF LUCERNE
32. TURSKA ULUDAG SVEUČILIŠTE U BURSI
33. USA SEATTLE COLLEGE DISTRICT
34. PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY
35. MICHIGAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
36. UNIVERSITY OF NEW HAVEN
37. THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
38. NEW MEXICO INSTITUTE OF MINING AND TECHNOLOGY

 

EU
RB DRŽAVA LINK NA USTANOVU
1. AUSTRIJA FH JOANNEUM
2. FRANCUSKA PARIS II
3. L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
4. L'UNIVERSITE D'ORLEANS
5. ITALIJA UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, ANCONA
6. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI
7. UNIVERSITY OF TERAMO
8. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
9. UNIVERSITY OF TRIESTE
10. UNIVERSITY OF MOLISE
11. UNIVERSITA EUROPEA DI ROMA
12. UNIVERSITY OF CAGLIARI
13. UNIVERSITY "G.D.ANNUNZIO" OF CHIETI-PESCARA
14. UNIVERSITY OF MACERATA
15. NIZOZEMSKA ROTTERDAM UNIVERSITY
16. NJEMAČKA FREIE UNIVERSITAT BERLIN
17. FACHHOCHSHULE AACHEN
18. COBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
19. POLJSKA CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
20. PONTIFICAL UNIVERSITY OF JOHN PAUL II
21. POLISH NAVAL ACADEMY
22. WARMIA I MAZURY-SVEUČILIŠTE U OLSZTYNU
23. TEHNIČKO SVEUČILIŠTE U WROCLAWU
24. MAĐARSKA KAROLY ROBERT COLLEGE
25. RUMUNJSKA THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA
26. SLOVENIJA SVEUČILIŠTE U MARIBORU
27. ŠVEDSKA KRISTIANSTAD UNIVERSITY

 

INTERNI BILATERALNI SPORAZUMI
RB GRAD LINK NA USTANOVU
1. ZAGREB HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
2. DUBROVNIK SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
3. PULA SVEUČILIŠTE "JURJA DOBRILE" U PULI