Kultura i umjetnost

Samostalna izložba Dražena Pejkovića „Kloniranje“ u Sveučilišnoj galeriji "Vasko Lipovac"

Samostalna izložba Dražena Pejkovića „Kloniranje“ u Sveučilišnoj galeriji "Vasko Lipovac"

Samostalna izložba Dražena Pejkovića „Kloniranje“ otvorit će se u petak, 16. studenoga, u 19 sati u Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“.  Izložbu će, u nazočnosti autora, predstaviti umjetnik Matko Trebotić , a bit će otvorena do 26. studenoga 2018. 

„Kloniranje“ je šesti dio ciklusa „Genesis“, a predstavlja autorsko manipuliranje tehničkim i vizualnim svojstvima fotografije umjetničkog djela, pri čemu umjetničko djelo, fotografiju i računalnu manipulaciju kreira isti autor. Rad se izvodi u tri faze. U prvoj su fazi kombiniranom tehnikom izrađeni skulptura ili objekt. U drugoj se fazi rad fotografira, odnosno "pretvara" u rasterski zapis, koji se u trećoj fazi računalno obrađuje kroz nekoliko programa. U konačnici se rad sastoji od dvaju dijelova : "originala" i "njegova klona ili kolonova ". Klonovi su digitalno pripremljeni da se mogu dvodimenzionalno projicirati ili tiskati na papiru, platnu, foliji, metalu ili drvenoj podlozi. 

Iz teksta dr. sc. Andreja Radmana za izložbu „Kloniranje“: 
Nedavna studija o Rembrandtu potvrđuje kako smo dosegnuli tehnološku sofisticiranost (bilo je samo pitanje vremena) koja se temelji na preciznom 3D skeniranju (doslovno) i digitalnom arhiviranju umjetnikova cjelovitog opusa, a koja nam omogućuje nagađanje o tome što bi umjetnik odabrao za sljedeći projekt. Pritom se ne misli samo na sadržaj ('što' – u ovom konkretnom slučaju – portret srednjovječnog muškarca sa šeširom i bradom, desni profil), već i na metodu ('kako' – strukturu i teksturu nanosa pigmenta na platno). Takvim 'kloniranjem' stvara se djelo čiju bi autentičnost potvrdili i najsumnjičaviji znalci. Znači li to da danas svatko može napraviti uvjerljiv falsifikat, odnosno sljedeći element u prekinutom nizu (tri i pol stoljeća nakon slikareve smrti)? Odgovor je na ovo pitanje simptomatičan. Da, svatko osim umjetnika samog!(...)

O autoru:
Dražen Pejković, mag. ing. arh. i urb., rođen je 14. 2. 1968. godine, a živi i radi u Splitu. Diplomirao je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1994. godine. Bavi se urbanizmom i arhitekturom te slikarstvom i skulpturom. Predsjedavao je Društvom arhitekata Splita i aktivno sudjelovao u nizu izdavačkih projekata. Višestruki je dobitnik nagrada na urbanističko-arhitektonskim natječajima, a sudionik je nekoliko skupnih i samostalnih umjetničkih izložbi. Sudjelovao je u radu desetak žirija u postupku provedbe urbanističko-arhitektonskih natječaja, a član je i nekoliko stručnih komisija s područja urbanizma i arhitekture. Autor je niza stručnih tekstova objavljenih u ČIP-u i Slobodnoj Dalmaciji.