Uvjeti upisa

Na natječaj za upis Preddiplomskog sveučilišnog studija „Hotelijerstvo i gastronomija“ mogu se prijaviti kandidati koji imaju položenu državnu maturu i nalaze se na rang listi Središnjeg prijavnog ureda. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – 30%

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (matura obvezna) – 70%

Hrvatski jezik (razina A) – 25%

Matematika (razina B) – 20%

Strani jezik (razina A) – 25%

Kandidati koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Biologija ili Kemija ostvaruju pravo na izravan upis.