Rektorat

Služba za financijsko-računovodstvene poslove

Marica Glavaš dipl.oec. rukovoditeljica službe za financijsko – računovodstvene poslove i nabavu
+385 21 348 163

Odjel za nabavu

Smiljana Bezić dipl.iur. rukovoditeljica odjela Odjel za nabavu
+385 21 348 163
dipl.oec. Ivana Bakotin Košta voditeljica odjeljka Odjel za nabavu
+385 21 348 163
Marija Palaversa dipl.oec. stručna savjetnica Odjel za nabavu
+385 21 348 163
Bože Tadić mag.oec. viši stručni referent
+385 21 348 163

Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu

Marin Šodan dipl. oec. rukovoditelj odjela

Odjel za financije i računovodstvo

Katja Kovačić dipl.oec. rukovoditeljica odjela za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
Marija Kosanović str.spec.oec. rukovoditeljica pododsjeka za financijsko – računovodstvene poslove
+385 21 348 163
Tanja Jurić dipl.oec. voditeljica odjeljka za obračun plaća i drugih primanja
+385 21 348 163
Dajana Stolica dipl.oec. voditeljica odjeljka za praćenje projekata i programa
+385 21 348 163
Sojana Trbuhović oec. voditeljica ispostave za obračun plaća i drugih primanja
+385 21 348 163
Ana Barišić mag.oec. stručna suradnica za financijsko poslovanje
+385 21 348 163
Marija Prgomet mag.oec. stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja
+385 21 348 163
Jelena Vukić ekonomski tehničar voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova- osnovna sredstva
+385 348 163
Miranda Vatavuk ekonomski tehničar voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova- financijski knjigovođa
+385 21 348 163
Edita Doris Anđelić bacc. admin.publ. blagajnica
+385 21 348 163

Služba za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove

Emanuel Čulić dipl. iur. Rukovoditelj službe za pravne, kadrovske, administrativne i opće poslove
+385 21 348 163
Jelena Gladović mr. sc. Rukovoditeljica odjela za pravne poslove
+385 21 348 163
Krešimir Meić Stručni suradnik za pravne poslove
+385 21 348 163
Maja Mijatović dipl. iur. Stručna suradnica za opće poslove
+385 21 348 163
Tina Lovčić Voditeljica odsjeka za korespondenciju i administrativne poslove
+385 21 348 163
Jelena Kalinić Tajnica ureda rektora
+385 21 348 163
Filipa Burilo Tajnica ureda rektora
+385 21 348 163
Antonela Banovac Tajnica prorektora
Anika Kelam Administrativni referent za poslove pismohrane i protokola
+385 21 348 163
Marko Mamut Vozač
361-433
Vjekoslav Bekavac Domar - kurir
+385 21 348 163
Mladenka Giljanović Spremačica
Lenka Bašić Spremačica

Služba za nastavu, kvalitetu i kulturu

Gabrijela Budimir Rukovoditeljica ureda za nastavu
+385 21 348 163
Jasminka Petko voditeljica odjeljka za nastavu
+385 21 348 163
Dijana Balić Voditeljica odjeljka za kvalitetu
+385 21 348 163
Silvija Rančić stručna suradnica za poslove nastave
+385 21 348 163
Ivan Marin Stručni suradnik za osiguravanje kvalitete u nastavi, znanosti i umjetnosti
Branka Radić Stručna suradnica za praćenje nastavnih aktivnosti
+385 21 348 163
Snježana Veršić Stručna suradnica za poslove nastave
Sandra Domazet Stručna suradnica za praćenje nastavnih aktivnosti
Zrinka Koludrović Stručna suradnica u studentskoj službi za zajedničke, združene i međusveučilišne studije
Antonija Žaja Čičak Voditeljica odjeljka za odnose s javnošću
+385 21 348 163
Franka Babić Stručna savjetnica za uređivanje internetskih stranica, komuniciranje i izdavaštvo
+385 21 348 163
Gordana Alfirević Administrativni referent za poslove odnosa s javnošću
Davor Humski Administrativni referent za poslove odnosa s javnošću
Tonći Zakarija Savjetnik za poslove u području nastave i kvalitete
+385 348 163

Služba za kap. investicije, razvoj, imovinu i inf. infrastrukturu

Lada Prkić dipl. ing. Rukovoditeljica ureda za kapitalne investicije
+385 21 361 433
Leida Rizvan-Sikimić dipl. ing. Rukovoditeljica ureda za informacijsku infrastrukturu
+385 21 348 163
Paula Vučemilović Šimunović dipl.iur. Savjetnica za imovinu i investicije
+385 21 348 163
Zdravko Ruščić dipl. ing. Voditelj odjeljka za kapitalne investicije
+385 21 348 163

Služba za studente, studentski standard i sport

Toni Gamulin Rukovoditelj ureda za studente, studentski standard i studentski sport
Luka Subašić Rukovoditelj odsjeka za studentski sport
+385 21 348 163
Antonia Peroš Rukovoditeljica odsjeka za savjetovanja studenata
+385 21 348 163
Ivan Bogdanović mag, educ, hist et phil Voditelj ureda za studente s invaliditetom

Rad sa strankama: pon-pet: 09:00 – 13:30 ili po dogovoru s voditeljem ureda

Služba za znanost, međunarodnu suradnju i projekte

Ana Ćosić Rukovoditeljica ureda za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Erasmus koordinatorica
+385 21 440 344
Nikola Balić dipl. ing. Rukovoditelj ureda za projekte i transfer tehnologije
Boško Ljubenkov Voditelj odjeljka za transfer tehnologije
Jagoda Dujić Voditeljica odjeljka za potporu prirodnih, biomedicinskih i biotehničkih znanosti
Sanja Mikačić Grubišić Stručna suradnica za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Erasmus+ stručna praksa, Erasmus+ mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja
Maja Sumina Stručna suradnica za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Erasmus+ studijski boravak
Dora Ganza Stručna suradnica za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Erasmus+ dolazna studentska mobilnost, Erasmus+ dolazna mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja
Ana Marinović Stručna suradnica za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Tonka Petričević Stručna suradnica za projekte
Bruna Paušić MBA Voditeljica odjeljka za projekte i postakademsko zapošljavanje
Tea Pezo Stručna suradnica za projekte
Kristina Šarić Adminstratorica za financijsko praćenje Erasmus+projekta

Zajednička služba za unutarnju reviziju

dr.sc. Zoran Miletić Rukovoditelj zajedničke službe za unutarnju reviziju
+385 21 348 163
Boris Milat dipl. oecc. Unutarnji revizor
+385 21 348 163
Nikolina Plazonić Unutarnja revizorica
+385 21 348 163
Tiana Matošić Stručna suradnica za poslove unutarnje revizije
+385 21 348 163

Računovodstvo

Marica Glavaš dipl.oec. rukovoditeljica službe za financijsko – računovodstvene poslove i nabavu
+385 21 348 163
Smiljana Bezić dipl.iur. rukovoditeljica odjela Odjel za nabavu
+385 21 348 163
dipl. oec. Marin Šodan rukovoditelj odjela Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
dipl.oec. Ivana Bakotin Košta voditeljica odjeljka Odjel za nabavu
+385 21 348 163
dipl.oec. Katja Kovačić rukovoditeljica odjela za financije i računovodstvo Odjel za financije i računovodstvo
+384 21 348 163
str.spec.oec. Marija Kosanović rukovoditeljica pododsjeka za financijsko – računovodstvene poslove Odjel za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
Marija Palaversa dipl.oec. stručna savjetnica Odjel za nabavu
+385 21 348 163
dipl.oec. Tanja Jurić voditeljica odjeljka za obračun plaća i drugih primanja Odjel za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
mag.oec. Bože Tadić viši stručni referent Odjel za nabavu
+385 21 348 163
dipl.oec. Dajana Stolica voditeljica odjeljka za praćenje projekata i programa Odjel za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
oec. Sojana Trbuhović voditeljica ispostave za obračun plaća i drugih primanja Odjel za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
mag.oec. Ana Barišić stručna suradnica za financijsko poslovanje
+385 21 348 163
mag.oec. Marija Prgomet stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja Odjel za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
ekonomski tehničar Jelena Vukić voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova- osnovna sredstva Odjel za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
ekonomski tehničar Miranda Vatavuk voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova- financijski knjigovođa Odjel za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
bacc. admin.publ. Edita Doris Anđelić blagajnica Odjel za financije i računovodstvo
+385 21 348 163