Sveučilišni savjet

prof. dr. sc. Goran Dodig Predsjednik Sveučilišnog savjeta

Medicinski fakultet u Splitu

Prof. dr. sc. Željana Nikolić

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu

Prof. dr. sc. Leonardo Marušić

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Dražen Delić

Grad Split

mr.sc Goran Radovanić

Hrvatska gospodarska komora u Splitu

Miran Podržaj

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu