Sveučilišni Ured za projekte i transfer tehnologije promovira uključivanje i sudjelovanje sveučilišne zajednice u komercijalizaciji intelektualnog vlasništva i projektima EU fondova i programa.

Osnovne zadaće Ureda možemo podijeliti u tri osnovne skupine:

  • informiranje sveučilišne zajednice o mogućnostima financiranja istraživanja, razvoja i inovacija te sudjelovanja u projektima EU fondova i programa,
  • savjetovanje i pružanje podrške pri prijavi i provedbi projekata,
  • administrativno i financijsko-računovodstveno praćenje projekata u kojima Sveučilište u Splitu sudjeluje kao nositelj, partner ili treća strana.

 

Osoblje

Boško Ljubenkov Voditelj odjeljka za transfer tehnologije
Tonka Petričević mag. oec. Stručna suradnica za projekte
Tea Reić univ. spec. oec. Stručna suradnica za projekte
Tea Pezo Stručna suradnica za projekte