Projekti Sveučilišta u Splitu

Sveučilište u Splitu ostvaruje dugogodišnje iskustvo u uspješnoj prijavi i provedbi projekata iz EU programa i fondova. Iskustvo je temeljeno partnerstvom u brojnim projektima financiranim iz programa Obzor 2020., Erasmus+, COSME te Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj kao i ostalih izvora financiranja.

 

Dio projekata Sveučilišta na webu i društvenim mrežama

The main objective of ARISTOIL is the reinforcement of Mediterranean olive oil sector competitiveness through development and application of innovative production and quality control methodologies related to olive oil health protecting properties (as recognized by EU 432/2012 regulation). The project is coordinated by EGTC Efxini Poli - SolidarCity NETWORK (Lead Partner) with partners from Greece, Italy, Cyprus, Croatia, Spain and the total budget is 2,008,200 EUR.  The expected results of project are: - Reinforcement of production of innovative olive oil product. - Training for 3230 olive oil producers and millers. - Awareness raising for consumers. - Development of a standardised procedure for Olive oil "Health Claim" certification. - Development of Mediterranean Olive Oil cluster of key actors.  https://aristoil.interreg-med.eu/

The main objective of ARISTOIL is the reinforcement of Mediterranean olive oil sector competitiveness through development and application of innovative production and quality control methodologies related to olive oil health protecting properties (as recognized by EU 432/2012 regulation). The project is coordinated by EGTC Efxini Poli - SolidarCity NETWORK (Lead Partner) with partners from Greece, Italy, Cyprus, Croatia, Spain and the total budget is 2,008,200 EUR.

The expected results of project are:

- Reinforcement of production of innovative olive oil product.

- Training for 3230 olive oil producers and millers.

- Awareness raising for consumers.

- Development of a standardised procedure for Olive oil "Health Claim" certification.

- Development of Mediterranean Olive Oil cluster of key actors.

https://aristoil.interreg-med.eu/


Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta (KK.01.1.1.02.0018)

Prijavitelj/Korisnik projekta: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Partneri projekta: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, POMORSKI FAKULTET Split, KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Split

Kratki opis projekta:
Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta je funkcionalna intergaciji sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.

Specifični ciljevi projekta su:
- Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu , PMF-ST, KTF-ST, PF-ST s naglaskom na razvoj primjenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživake infrastrukture.
- Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživake opreme.
- Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekta, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.

Očekivani rezultati projekta:
- Provedena organizacijska reforme istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanst.istraživ. centrima u RH i inozemstvu.
- Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura.
- Nabavljena specijalizairana znanstveno-istraživačka oprema
- Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti
- Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj

Ukupna vrijednost projekta: 85.142.157,88 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna
Razdoblje provedne projekta: 1. rujna 2018.  -  1.travnja 2021.godine

Kontakt osobe za više informacija: 
Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu
021-566-331

www.strukturnifondovi.hr 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.


Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu (UP.03.1.1.02.0046)

Prijavitelj/Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu
Partneri:
Pomorski fakultet Split, Filozofski fakultet Split i Sveučilišna knjižnica u Splitu

Kratki opis projekta: Projekt planira razvoj i izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku. Projekt će omogućiti osoblju usavršavanje didaktičko pedagoških kompetencija, IKT i jezičnih vještina te opremanje nastavnom literaturom i tehničkom opremom. Kroz planirane studijske posjete na renomirana europska visoka učilišta, nastavno osoblje će upoznati praksu i resurse uspješnih institucija u tom području. U dijelu razvoja i izvedbe studijskih programa za koja su potrebna specijalistička znanja predviđen je angažman vanjskih stručnjaka.

Ciljevi i očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju povećanjem broja studijskih programa na stranim jezicima i jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Projekt će razviti, uspostaviti i započeti izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku što će doprinijeti internacionalizaciji visokog obrazovanja i boljoj integriranosti Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Ukupna vrijednost projekta: 1.750.274,03 kune, od čega Europska unija projekt sufinancira s 85% a Državni proračun Republike Hrvatske s 15%.

Razdoblje provedbe: 12. listopada 2018. - 11. listopada 2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu

021-440-342

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.