Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Inovacije i prijenos znanja

Inovacija se može definirati kao uvođenje novog postupka, proizvoda, usluge ili procesa koji donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Prijenos znanja i tehnologije odnosi se na proces suradnje između poslovnog i znanstvenog sektora koji dovodi do inovacija. Na razini Sveučilišta ove se aktivnosti provode posredovanjem Ureda za transfer tehnologijekoji je aktivan u promicanju poduzetničke kulture kroz potporu znanstvenicima, poduzetnicima i studentima, jačanju svijesti o važnosti intelektuanog vlasništva te upravljanu procesima zaštite i komercijalizacije intelektualnog vlasništva.
Ured za transfer tehnologije (UTT) mjesto je povezivanja znanosti i gospodarstva i polazište za pronalaženje partnera u gospodarstvu koji imaju potrebu za znanjem i istraživačko-analitičkim kapacitetom Sveučilišta u Splitu. Ured djeluje s ciljem povećanja komercijalizacije intelektualnog vlasništva Sveučilišta te jačanja veze između Sveučilišta i gospodarstva. Svojim djelovanjem promiče inovacijsku kulturu i poduzetnički duh studenata i znanstvenika, savjetuje i pruža podršku u prijenosu znanja i rezultata istraživanja sa Sveučilišta na gospodarstvo s ciljem rješavanja društvenih izazova i povećanja gospodarske konkurentnosti.
 
Aktivnosti Ureda usmjerene su na poticanje poduzetništva temeljenog na znanju i komercijalizaciji znanja i rezultata znanstvenih istraživanja:
 • uspostavljanju i unaprjeđenju suradnje između znanstvene i poslovne zajednice,
 • uspostavljanju kontakata za sudjelovanje u istraživačkim i razvojnim programima,
 • zaštiti i strategiji zaštite intelektualnog vlasništva,
 • izobrazbi istraživača i studenata u poduzetništvu,
 • uspostavljanju kontakta s poslovnim partnerima,
 • stvaranje prilika za internacionalizaciju poslovanja i izlazak na nova tržišta,
 • edukacije s aktualnim i primjenjivim poduzetničkim znanjima,
 • te ostalim pitanjima vezanim uz početak i uspješan tijek poduzetničke aktivnosti.
Postupci zaštite intelektualnog vlasništva i proces transfera tehnologije na Sveučilištu su regulirani Pravilnikom o zaštiti intelektualnog vlasništva i Pravilnikom o radu UTT-a. Dodatno, za poticanje aktivnosti komercijalizacije rezultata istraživanja osnovan je 2022. godine Fond za zaštitu intelektualnog vlasništva i donesen Pravilnik o upravljanju i raspolaganju sredstvima fonda. Prvi korak u postupku zaštite i koercijalizacije i ispunjavanje Obrasca o razotkrivanju intelektualne kreacije.
Enterprise Europe Network
 

Preko Ureda za transfer tehnologije Sveučilište u Splitu prisutno je u Enterprise Europe Network (EEN) od samog početka djelovanja u Hrvatskoj (od 2008. god.)
 
EEN je ključan instrument Europske komisije u strategiji za rast i nova radna mjesta kroz pružanje podrške malim i srednjim tvrtkama diljem Europe te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske unije i jedinstvenog europskog tržišta. Usluge EEN-a specifično su kreirane za male i srednje poduzetnike, ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima u cijeloj Europi.
 
U proteklom razdoblju kroz aktivnosti EEN-a pruženo je više od 500 individualnih savjetovanja vezano za internacionalizaciju poslovanja, zaštitu intelektualnog vlasništva i mogućnosti financiranja, više od 3000 sudionika je bilo uključeno u organizirana događanja, dok je više od 600 sudionika sudjelovalo na organiziranim gospodarskim susretima.

Usluge EEN-a koje besplatno pružamo su: 
 • potporu razvoju inovatinih ideja i projekata
 • informiranje o dostupnim izvorima financiranja za vaše projekte
 • pronalazak međunarodnih partnera i izlazak na nova tržišta
 • digitalizaciju poslovanja
 • pronalazak informacija i savjetovanje vezano za održivost poslovanja i razvoj održivih poslovnih modela
Bluedih
 
Sveučilište u Splitu je od 2020. god. koordinator plavog digitalnog inovacijskog centra (Bluedih) u području umjetne inteligencije (eng. artificial intelligence) i računarstva visokih performansi (eng. high performance computing) kojemu je glavni cilj digitalizacija tvrtki u regiji u području plave i zelene ekonomije s ciljem povećanja njihove kompetitivnosti i inovacijskog potencijala. 
 
U 2021. god. Bluedih je započeo provedbu dvaju projekata digitalne transformacije malih i srednjih tvrtki, BOWI - Boosting digital innovation in Europe i DIH-WORLD, kojima se potiču mala i srednja europska poduzeća u implementaciji naprednih digitalnih tehnologija putem provedbe tehnoloških eksperimenata. Oba projekta su usmjerena na jačanje konkurentskih prednosti poduzeća kako bi dosegli globalna tržišta. Kroz navedene projekte tvrtke su razvile napredna tehnološka rješenja poput glasovnog upravljanja u skladištima, naprednog sustava nadzora aktivnosti u pomorskim lukama, sustava za praćenje životinjskog svijeta te naprednih naočala za pomoć osobama s problemima u čitanju. Putem Bluedih-a tvrtkama su na raspolaganje stavljeni stručnjaci iz raznih područja digitalnih tehnologija, oprema i infrastruktura centra, kao i pristup širokom ekosustavu digitalnih centara iz drugih zemalja Europske unije s kojima Bluedih surađuje. Ukupna vrijednost za tvrtke koje su sudjelovale u projektima premašuje 240.000,00 eura.
 
Kao jedan od prijavitelja u sklopu poziva programa Digitalna Europa, 2022. godine Bluedih je prepoznat kao visokokvalitetan projektni prijedlog u iznimno konkurentnom procesu evaluacije od strane Europske komisije te je nagrađen Pečatom izvrsnosti (Seal of Excellence).
 
Program dokazivanja inovativnog koncepta
 
Ured za transfer tehnologije je jedan od odabranih Prepoznatih centara za provedbu programa Dokazivanja inovativnog koncepta gdje ima ulogu u pružanju usluga upravljanja inovacijskim ciklusom. Inovacijski program dokazivanja inovativnog koncepta namijenjen je istraživačima i malim i srednjim tvrtkama i fizičkim osobama s ciljem razvoja novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.
 
Najvažnija uloga Prepoznatog centra je upravljanje inovacijskim ciklusom i podrška komercijalizaciji rezultata. Znanstvene organizacije provode projekt samostalno ili u partnerstvu s Prepoznatim centrom, dok tvrtke mogu odlučiti žele li projekt provoditi samostalno ili uz podršku Prepoznatog centra.
 
Od početka provedbe programa na Sveučilištu u Splitu do kraja 2021. god. ugovoren je i proveden 31 projekt ukupne vrijednosti 1.809.155 EUR.
Sveučilište u Splitu u siječnju 2023. god. postalo je dio inicijative unutar Europskog istraživačkog prostora (eng. European Research Area - ERA) za izgradnju učinkovite europske politike istraživanja i inovacija koja je utemeljena na snažnoj međusobnoj povezanosti i suradnji istraživačko-inovacijskih ekosustava koji djeluju u različitim regijama unutar ERA. Kroz Horizon Europe projekt ERA_FABRIC Sveučilište u Splitu je dio konzorcija u koji je uključeno 11 vodećih regionalnih institucija iz područja istraživanja i razvoja iz Italije, Španjolske, Portugala, Norveške, Češke i Poljske.
 
Projekt ERA_FABRIC implementira novi koncept ERA Hubs na različitim geografskim područjima i strukturama u Europi, na temelju zajedničkih kriterija usklađenosti. Proces djeluje kao poticaj za napredne ekosustave da traže priznanje, a za manje napredne ekosustave da dostignu kriterije koji olakšavaju potporu na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini. Cilj projekta je stvaranje mreže centara znanja i razvoja unutar ERA na tri međupovezane i međuovisne razine: ekosustav znanja, višedionička platforma i sukreator regionalnih politika. Kroz projektne aktivnosti razvit će se set alata i oznaka kvalitete za uspostavljanje i prepoznavanje sličnih ekosustava znanja i inovacija na području Europske Unije u tri specifična tematska područja: održiva proizvodnja, cirkularna ekonomija na biološkoj osnovi te čista i održiva energija. 
Sveučilište u Splitu voditelj je radnog paketa 3 “ERA Hubs as Multi- Stakeholder Platforms” unutar kojeg će se provesti mapiranje lokalnih zajednica i dionika na način da se obuhvate predstavnici akademske zajednice, nevladinog sektora, industrije i vlade, izrada analize potreba (needs analysis) i uspostava radnih grupa koje će rezultirati izradom preporuka za kreatore politika.
S ciljem razvoja poduzetničke infrastrukture Sveučilište u Splitu je 2016. god. osnovalo tvrtku UNIST Tehnološki park d.o.o. te je osiguralo sredstva za rekonstrukciju zgrade tehnološkog parka kroz provedbu EU projekta Inkubatora za nove tehnologije SPINIT vrijednog 3.052.624,59 EUR, a od čega je 2.632.123,32 EUR sufinancirano bespovratnim EU sredstvima. Rekonstrukcija je započela u svibnju 2019. god., a objekt je svečano otvoren 25. rujna 2020. godine.


Inkubator se prostire na površini većoj od 2500 metara četvornih te raspolaže s 26 modularnih ureda, coworking prostorom s 45 radnih mjesta, tri ureda za poduzetničke potporne institucije, uredom za akcelerator program, laboratorij s mnoštvom računalne opreme, devet prostorija za sastanke, četiri kuhinje, pet društvenih prostorija, prostor za rekreaciju i tri konferencijske dvorane. Svojim stanarima SPINIT pruža infrastrukturne i poslovne usluge, kao i stručnu podršku za razvoj novih tehnologija i poslovnih modela. Nudi i pristup mreži mentora, investitora i drugih stručnjaka koji mogu pomoći u razvoju ideja i poslovanja.
 
Popunjenost infrastrukture za prvu godinu trajanja projekta bila je 69,15%, a trenutno u SPINIT-u djeluje više od 20 stanara, od kojih su većina startupovi i mala i srednja poduzeća iz različitih sektora, kao što su informacijske tehnologije, turizam, energetika, proizvodnja i drugi.
 
SPINIT aktivno sudjeluje u provedbi nekoliko EU projekata usmjerenih na jačanje inovacijskih i poduzetničkih kapaciteta. Kao dio Bluedih-a sudjelovao je u pružanju tehnološke podrške za dvije tvrtke u projektu BOWI. Osim toga sudjeluje u jačanju poduzetničkih kapaciteta studenata kroz projekt Europskog instituta za inovacije i tehnologiju CHIC, jačanje akceleracijske aktivnosti i poduzetničkih kompetencija kroz projekte agencije HAMAG-BICRO i Splitsko-dalmatinske županije.
 

Imate pitanje? Tu smo!