Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Publicistička aktivnost Sveučilišta u Splitu obilježena je dugogodišnjim razvojem i tradicijom. Sveučilišna literatura podrazumijeva znanstvenu, nastavnu i / ili umjetničku literaturu koja se rabi u znanstvenom i umjetničkom nastavnom procesu na prijediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima. Objavljuje se kao udžbenik, skripta, znanstvena monografija, priručnik ili kao druga dopunska literatura. 

Povjerenstvo za sveučilišnu literaturu stalno je radno tijelo Senata Sveučilišta u Splitu sastavljeno od po jednog predstavnika svake sastavnice. Zadaci Povjerenstva su primanje zahtjeva predlagatelja (sastavnica ili autora) za odobrenje sveučilišne literature; imenovanje recenzenata za određeno predmetno djelo; davanje izvješća i prijedloga Senatu Sveučilišta u Splitu; obavljanje poslova vezanih za objavljivanje podataka o prihvaćenom djelu na mrežnoj stranici Povjerenstva.

Na koricama djela koje je Senat odobrio obvezno se otiskuje zaštitni znak Sveučilišta u Splitu i natpis: "Manualia Universitatis studiorum Spalatensis"  (Udžbenici Sveučilišta u Splitu). Na stranici na kojoj se nalazi impressum obvezno se navodi broj Odluke o odobrenju djela s datumom sjednice Senata Sveučilišta u Splitu.  
 

Pravilnici i obrasci:

Raspored održanih elektroničkih sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu - akademska 2023. / 2024. godina

  • Prva konstituirajuća sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu (studeni, 2023. godine)
  • Druga sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu (studeni, 2023. godine). Odobrena predmetna djela: "Infracrvena termografija u tehnici" i "U rađaonici"
  • Treća sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu (studeni, 2023. godine). Odobrena predmetna djela: "Kineziološka aktivnost - prestižna značajka djece i mladeži"; "Maremathics" i "Zbirka zadataka iz termodinamike i termotehnike"
  • Četvrta sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu (veljača, 2024. godine). Odobrena predmetna djela: "Uvod u matematiku"
  • Peta sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu (ožujak, 2024. godine.) Odobrena predmetna djela: "Tehnološki procesi anorganske industrije - semanarski zadatci"
  • Šesta sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu (travanj, 2024. godine). Odobrena predmetna djela: "Financijsko računovodstveno vještačenje"
  • Sedma sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu (svibanj, 2024. godine). Odobrena predmetna djela: "Socijalna pedagogija u odgojno - obrazovnom kontekstu: prilike i izazovi"
  • Osma sjednica Povjerenstva za sveučilišnu literaturu (lipanj, 2024. godine). Odobrena predmetna djela: "Klinička onkologija, 4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje" i "Ekologija iz teološke perspektive - Integralna ekologija sv. Franje Asiškog"

 

Udžbenici Sveučilišta u Splitu - Katalog izdanja 2017. 2020.

Jakov Gotovac - katalog djela u Zbirci muzikalija i audiomaterijala, NSK 2022.

Udžbenici Sveučilišta u Splitu - Katalog izdanja 2020. 2023. 

Manualia Universitatis studiorum Spalatensis - Tablica 2000. 2023.

Dodijeljeni ISBN brojevi - 2018. 2023.
 

 

Virtualna Zbirka - Manualia Universitatis studiorum Spalatensis                                                                                             


 

    ​Autor: Nikolić, Željana

Naslov: 
Mehanika I
Izdanje: 2. dopunjeno izdanje
Impresum: Split : FGAG, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-6116-87-4
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/22-01/05;
urbroj: 2181-202-3-01-22-41 na 62. sjednici održanoj 
23. veljače 2022. godine.
 
 
 
 
 
   


 


Autor: Alfirević, Nikša [et. al.]

Naslov: 
Menadžment
Impresum: Split : EFST, 2020.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-281-087-5
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 003-08/19-05/00032;
urbroj: 2181-202-03-01-20-0019 na 32. sjednici održanoj 
16. srpnja 2020. godine.


                                          
 
 
       
 


Autor: Bolanča, Dragan; Amižić Jelovčić, Petra

Naslov: Pomorsko pravo

Impresum: Split : PRAVST, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-8116-41-4
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/02;
urbroj: 2181-202-3-01-25 na 79. sjednici održanoj 
23. veljače 2023. godine.
                     
 
       
 


Autor: Harapin, Alen [et. al.]

Naslov: Osnove betonskih konstrukcija

Impresum: Split : FGAG, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-6116-95-9
e-ISBN: 978-953-6116-96-6

Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu
Poveznica: Repozitorij FGAG
 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/02;
urbroj: 2181-202-3-01-26 na 79. sjednici održanoj 
23. veljače 2023. godine.
                                                                
 
 
                                                                                         


Autor: Boras, Vedran

Naslov: Električna mjerenja i mjerna nesigurnost

Impresum: Split : PMFST, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7155-23-0
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 003-08/21-015/05;
urbroj: 2181-202-3-01-21-43 na 50. sjednici održanoj 
14. srpnja 2021. godine.
                                                                                                     
 
 


Autor: Filipović, Ivica; Šušak, Toni; Filipović Mario

Naslov: Računovodstvo banaka

Impresum: Split : SOFZ: Redak, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-336-932-7
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/08;
urbroj: 2181-202-3-01-48 na 84. sjednici održanoj 
31. svibnja 2023. godine.
                                                                                                         
 

 
Autor: Mescher, Anthony L. Urednici: Ćurlin Marija; Mitrečić, Dinko

Naslov: Osnove histologije: udžbenik i atlas

Impresum: MEFST; Jastrebarsko, Naklada Slap, 2023.
Izdanje: Prijevod 16. izdanja

Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-191-033-0
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/07;
urbroj: 2181-202-3-01-54 na 83. sjednici održanoj 
27. travnja 2023. godine.
                                                                                                                 
 
                                                                                           

Autor: Vlak, Tonko

Naslov: Rehabilitacijski modeli u reumatologiji utemeljeni na dokazima

Impresum: Split : MEFST, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-336-7524-35-7
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/11;
urbroj: 2181-202-3-01-19 na 87. sjednici održanoj 
13. srpnja 2023. godine.
                                                                                                                                                 
                                                                                        
Autor: Samaranayake, Lakshman

Naslov: Osnove mikrobiologije za dentalnu medicinu / prevoditeljice
Goić Barišić Ivana; Tonkić, Marija

Izdanje: 1. hrvatsko izdanje

Impresum: Split : MEFST; Placebo, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-336-7136-14-7
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/02;
urbroj: 2181-202-3-01-23 na 79. sjednici održanoj 
23. veljače 2023. godine.
                                                                                     
 
 
 


Autor: Martinac, Vanja

Naslov: Mineralne sirovine iz mora

Impresum: Split : KTFST, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-336-7803-18-6
Vrsta građe: Dopunska literatura - Sveučilišna skripta

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
skripte Odlukom klasa: 029-03/22-01/19;
urbroj: 2181-202-3-22-41 na 76. sjednici održanoj 
24. studenoga 2022. godine.
                                                                                                                                                                       
 
 Autor: Ljubetić, Maja

Naslov: Sukonstrukcija znanja i stjecanje pedagoških vještina 
u visokoškolskoj nastavi na daljinu

Impresum: Split : FFST, 2020.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-352-052-0
Vrsta građe: Dopunska literatura - Sveučilišni priručnik

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
priručnika Odlukom klasa: 003-08/19-05/00036;
urbroj: 2181-202-03-01-20-0028 na 36. sjednici održanoj 
29. listopada 2020. godine.
                                                                                                                                                              
 
 Autor: Rušić, Doris; Bukić, Josipa (urednice)

Naslov: Priručnik za stručno osposobljavanje: studenti

Impresum: Split : MEFST, 2020.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7524-28-9
Vrsta građe: Dopunska literatura - Sveučilišni priručnik

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
priručnika Odlukom klasa: 003-08/21-05/00043;
urbroj: 2181-202-03-01-21-0038 na 43. sjednici održanoj 
25. veljače 2021. godine.
                                                                                                                                  
 
 


Autor: Jajac, Branislav; Grulović, Nedjeljka

Naslov: Zbirka riješenih zadataka iz osnova elektrotehnike
Izdanje: Sv. 2: / Istosmjerne struje

Impresum: Split : FESB, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-290-121-4
Vrsta građe: Dopunska literatura -  Zbirka zadataka  


Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
Zbirke zadataka Odlukom klasa: 003-08/20-05/00037;
urbroj: 2181-202-03-01-20-0016 na 37. sjednici održanoj 
27. studenoga 2020. godine.
                                                                                                                    
 
 Autor: Jajac, Branislav; Plavljanić - Grulović, Nedjeljka

Naslov: Zbirka riješenih zadataka iz osnova elektrotehnike
Izdanje: Sv. 2a: / Magnetizam

Impresum: Split : FESB, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-290-122-1
Vrsta građe: Dopunska literatura -  Zbirka zadataka


Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
Zbirke zadataka Odlukom klasa: 029-03/22-01/11;
urbroj: 2181-202-3-01-22-36 na 68. sjednici održanoj 
26. svibnja 2022. godine.
                                                         
 
  

Autor: Kokić Maleš, Višnja; Šundov, Željko i suradnici

Naslov: Interna medicina za zdravstvene studije

Impresum: Split : SOZS, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7220-76-1
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/02;
urbroj: 2181-202-3-01-24 na 79. sjednici održanoj 
23. veljače 2023. godine.
                                                                                                                                                         
 
  Autor: Juras, Ana

Naslov: Osnove menadžmenta u zdravstvu

Impresum: Split : SOZS, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7220-74-7
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/19;
urbroj: 2181-202-3-01-22-40 na 76. sjednici održanoj 
24. studenoga 2022. godine.
                                                                                                                                                       
 
 

Autor: Cikojević, Draško (urednik)

Naslov: Otorinolaringologija za zdravstvene studije

Impresum: Split : SOZS, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7220-77-8
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/05;
urbroj: 2181-202-3-01-33 na 81. sjednici održanoj 
30. ožujka 2023. godine.
                                                                                                                                                        
 
   
 Autor: Tokić, Silvana

Naslov: Technical English Language for Mechanical Engineering I 

Impresum: Split : SOSS, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Engleski
ISBN: 978-953-7220-75-4
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/22-01/16;
urbroj: 2181-202-3-01-22-35 na 73. sjednici održanoj 
29. rujna 2022. godine.
                                                                                                                                                                           
 
  


Autor: Tomaš, Suzana

Naslov: Oblikovanje nastavnih sadržaja u sustavu e-učenja 

Impresum: Split : FFST, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
e-ISBN: 978-953-352-085-8
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 
Poveznica: FFST - Izdavačka djelatnost

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/22-01/19;
urbroj: 2181-202-3-01-22-42 na 76. sjednici održanoj 
24. studenoga 2022. godine.
                                                                                                                                                                  
Autor: Bašić, Željana; Kružić, Ivana i suradnici

Naslov: Uvod u požarne znanosti za forenzičare 

Impresum: Split : SOFZ, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7220-83-9
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/22-01/20;
urbroj: 2181-202-3-01-22-33 na 77. sjednici održanoj 
15. prosinca 2022. godine.
                                                                                                                                                   
 

 
                                                                
 


Autor: Vujović, Igor; Kuzmanić, ivica
Naslov: Elektrotehnički materijali i tehnologije s primjenom

Impresum: Split : PFST, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-6655-81-6
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/22-01/08;
urbroj: 2181-202-3-01-22-20 na 65. sjednici održanoj 
28. travnja 2022. godine.
                                                       
 Autor: Weller, Richard. B. [stručna urednica hrvatskog izdanja] Neira Puizina Ivić

Naslov: Klinička dermatologija
Izdanje: 5. engl. izd.; 1. hrv. izd.

Impresum: Split : Placebo, 2022.
Nakladnička cjelina: Biblioteka Medicinski udžbenici
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7136-13-0
Vrsta građe: Udžbenik Sveučilišta u Splitu 

 

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/22-01/02;
urbroj: 2181-202-3-01-22-22 na 59. sjednici održanoj 
27. siječnja 2022. godine.
                                                       
 Autor: Duplančić Leder, Tea ; Bačić, Samanta ; Gilić, Frane

Naslov: Priručnik za vježbe iz predmeta Geodezija

Impresum: Split : FGAG, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
e-ISBN: 978-953-6116-94-2
Vrsta građe: Dopunska literatura - Priručnik Sveučilišta u Splitu
Poveznica:Repozitorij FGAG  
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
priručnika Odlukom klasa: 029-03/23-01/11;
urbroj: 2181-202-3-01-18 na 87. sjednici održanoj 
13. srpnja 2023. godine.
 


Autor: Hećimović, Željko

Naslov: Definiranje referentnih sustava u prostornim aplikacijama,
bazama podataka i mrežnim uslugama

Impresum: Split : FGAG, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
e-ISBN: 978-953-6116-90-4
Vrsta građe: Dopunska literatura - Skripta Sveučilišta u Splitu
Poveznica: Repozitorij FGAG
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
skripte Odlukom klasa: 029-03/23-01/21;
urbroj: 2181-202-3-01-23-32 na 78. sjednici održanoj 
26. siječnja 2023. godine.
 
Autor: Perasović, Mateo

Naslov: Strah od smrti : istraživanje i razvoj artefakta

Impresum: Split : UMAS, 2017.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
e-ISBN: 978-953-6617-52-4
Vrsta građe: Dopunska literatura - Monografija Sveučilišta u Splitu
Poveznica: Repozitorij UMAS
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
monografije Odlukom klasa: 003-08/17-06/0045;
urbroj: 2181-202-03-01-17-0026 na 45. sjednici održanoj 
28. rujna 2017. godine.
 Autor: Jurić, Marko; Carev, Mladen; Karanović, Nenad; Lojpur, Mihajlo

Naslov: Anesteziologija i intenzivna medicina za studente medicine, dentalne medicine i zdravstvene studije

Impresum: Split : MEFST, 2017.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7524-23-4
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: MEFST - Katedra za anesteziologiju i intenzivnu medicinu
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 003-08/17-06/0042;
urbroj: 2181-202-03-01-17-0061 na 42. sjednici održanoj 
29. lipnja 2017. godine.
 Autor: Marušić, Ana ; Grković, Ivica

Naslov: Anatomija čovjeka
Izdanje: 3. izd 

Impresum: Zagreb : Medicinska naklada, 2024.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-368-110-8
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01//07;
urbroj: 2181-202-3-01-55 na 83. sjednici održanoj 
27. travnja 2023. godine.
 Autor: Krstulović Opara, Lovre; Garma, Tonko

Naslov: Infracrvena termografija u tehnici

Impresum: Split : FESB, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-290-133-7
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: FESB - Vlastita izdavačka djelatnost
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01//17;
urbroj: 2181-202-3-01-27 na 93. sjednici održanoj 
23. studenoga 2023. godine.
 Autor: Prkić, Ante

Naslov: Vježbe iz analitičke kemije : priručnik za vježbe

Impresum: Split : Kemijsko - tehnološki fakultet, 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7803-19-3
Vrsta građe: Dopunska literatura - Sveučilišni priručnik

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
priručnika Odlukom klasa: 029-03/22-01//07;
urbroj: 2181-202-3-01-22-22 na 64. sjednici održanoj 
31. ožujka 2022. godine.
 Autor: Pivac, Ivan; Tolj, Ivan; Nižetić, Sandro

Naslov: Zbirka zadataka iz termodinamike i termotehnike

Impresum: Split : FESB, 2024.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-290-131-3
Vrsta građe: Dopunska literatura - Zbirka zadataka

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
zbirke Odlukom klasa: 029-03/23-01//18;
urbroj: 2181-202-3-01-24 na 94. sjednici održanoj 
13. prosinca 2023. godine.
 
Autor: Gudelj, Anita; Stanivuk, Tatjana; Kovačević,
Goran; Laušić, Marina; Vidan , Pero; Veilande, Ingrida;
Ligere, Jelena;  Zaleska - Fornal, Agata; Topolski, Krzysztof;
Saksa, Anna; Tammela, Julia; Parnaste - Zaitseva, Inga;
Bolgov, Viktor; Milun, Toni

Naslov: MareMathics - Mathematics Theory, Simulations and
Exercises for Maritime Students

Impresum: Split : Pomorski fakultet, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Engleski
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: Projekt Erasmus+, KA2 - PFST 

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01//18;
urbroj: 2181-202-3-01-23 na 94. sjednici održanoj 
13. prosinca 2023. godine.
 Autor: Marinić Kragić, Ivo; Ćurković, Milan

Naslov: Inženjerska primjena programskog jezika C

Impresum: Split : FESB, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-290-125-2
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: FESB - Vlastita izdavačka djelatnost
 


Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 003-08/21-05/10;
urbroj: 2181-202-3-01-21-10 na 55. sjednici održanoj 
28. listopada 2021. godine.
 Autor: Roje - Bonacci, Tanja

Naslov: Nasute građevine

Impresum: Split : FGAG, 2015.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-6116-67-6
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: Repozitorij - FGAG
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 003-08/15-05/0019;
urbroj: 2181-202-03-01-15-0027 na 19. sjednici održanoj 
17. prosinca 2015. godine.

 
 Autor: Čular, Dražen; Šamija, Krešimir; Sporiš, Goran

Naslov: Kako pripremiti, napisati i objaviti znanstveni rad u kineziologiji i sportu

Impresum: Split : KIFST, 2017.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7988-01-2
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: ResearchGate
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 003-08/17-06/0035;
urbroj: 2181-202-03-01-17-0018 na 35. sjednici održanoj 
23. veljače 2017. godine.

 
 
Autor: Stipanelov, Vrandečić Nataša

Naslov: Ambalaža

Impresum: Split : KTFST, 2021.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7803-13-1
Vrsta građe: Dopunska literatura - Skripta Sveučilišta u Splitu
 
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
skripte Odlukom klasa: 003-08/21-05/00041;
urbroj: 2181-202-03-01-21-0012 na 41. sjednici održanoj 
29. siječnja 2021. godine.

 
 Autor: Antičević, Vesna; Ćurković, Ana; Đogaš, Varja; Kozina, Slavica

Naslov: Moć komunikacije u zdravstvu - Priručnik za vježbe

Impresum: Split : SOZS, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-7220-84-6
Vrsta građe: Dopunska literatura - Sveučilišni priručnik
 
 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
priručnika Odlukom klasa: 029-03/23-01/14;
urbroj: 2181-202-3-01-28 na 90. sjednici održanoj 
21. rujna 2023. godine.

 
 Autor: Rimac Smiljanić, Ana; Šimić Šarić, Marija; Visković, Josip

Naslov: Financijska kretanja - najnoviji događaji i perspektive

Impresum: Split : EFST, 2019.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-281-086-8
Vrsta građe: Znanstvena monografija
Poveznica: EFST - Izdavačka djelatnost

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
monografije Odlukom klasa: 003-08/19-05/00022;
urbroj: 2181-202-03-01-19-0022 na 22. sjednici održanoj 
19. prosinca 2019. godine.
 Autor: Andrić, Tonija

Naslov: Povijest Splita u srednjem vijeku

Impresum: Split : FFST - Odsjek za povijest, 2019.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-340-108-9 (Leykam International); 978-953-352-060-5 (FFST)
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik

 

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 003-08/19-05/00018;
urbroj: 2181-202-03-01-19-0024 na 18. sjednici održanoj 
27. rujna 2019. godine.
 

Autor: Aljinović, Barać Željana [et. al.]

Naslov: Accelerating Progress on Effective Tax Policies
in Low and Middle Income Countries // Research on
Economics of Tobacco and Tobacco Taxation - National Study : CROATIA

Impresum: Split : EFST, 2018.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Engleski
e- ISBN: 978-953-281-083-7
Vrsta građe: Znanstvena monografija
Poveznica: CroRIS

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
monografije Odlukom klasa: 003-08/19-05/0004;
urbroj: 2181-202-03-01-198-0017 na 4. sjednici održanoj 
20. prosinca 2018. godine.
 


Autor: Radica, Gojmir; Grljušić, Mirko

Naslov: Brodski pogonski sustavi

Impresum: Split : FESB 2022.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-290-125-2
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: FESB - Vlastita izdavačka djelatnost

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/22-01/16;
urbroj: 2181-202-3-01-22-34 na 73. sjednici održanoj 
29. rujna 2022. godine.
 


Autor: Stipaničev, Darko; Šerić, Ljiljana; Braović, Maja

Naslov: Uvod u umjetnu inteligenciju

Impresum: Split : FESB 2020.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-290-108-5
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: FESB - Vlastita izdavačka djelatnost

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 003-08/20-05/00039;
urbroj: 2181-202-03-01-20-0024 na 39. sjednici održanoj 
17. prosinca 2020. godine.
 
Autor: Erceg, Marko; Rađa, Ante; Sportiš, Goran

Naslov: Razvoj nogometaša - Antropološki status nogometaša tijekom razvojnih faza 

Impresum: Zagreb: Vlastita naklada autora, 2018.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-48236-1-3
Vrsta građe: Sveučilišni priručnik
Poveznica: CroRIS

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
priručnika Odlukom klasa: 003-08/19-05/00034;
urbroj: 2181-202-03-01-20-0025 na 34. sjednici održanoj 
24. rujna 2020. godine.
 Autor: Kosinac, Zdenko; Karin, Željka

Naslov: Kineziološka aktivnost: prestižna značajka zdravlja djece i mladeži

Impresum: Zagreb: Medicinska naklada, 2023.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-368-061-3
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik

 
Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 029-03/23-01/18;
urbroj: 2181-202-3-01-22 na 94. sjednici održanoj 
13. prosinca 2023. godine.
 Autor: Slapničar, Ivan

Naslov: Matematika 2

Impresum: Split : Kartular, 2019.
Nakladnička cjelina: Udžbenici Sveučilišta u Splitu
Jezik teksta: Hrvatski
ISBN: 978-953-368-57146-2-0
Vrsta građe: Sveučilišni udžbenik
Poveznica: Osobna stranica autora

Senat Sveučilišta u Splitu odobrio je objavljivanje 
udžbenika Odlukom klasa: 602-09/18-01/0004;
urbroj: 2181-202-03-07-18-0004 na 54. sjednici održanoj 
28. ožujka 2018. godine.

Autor zbirke: Branka Radić

Imate pitanje? Tu smo!