Javni poziv za stručno osposobljavanje

Sveučilište u Splitu objavljuje JAVNI POZIV za prijam jednog polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Rektoratu Sveučilišta u Splitu

U okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ prima se polaznik/ca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Rektoratu Sveučilišta u Splitu:

Služba za financijsko - računovodstvene poslove i nabavu:

- za prijam jednog (1) polaznika za rad na poslovima u Službi za financijsko računovodstvene poslove i nabavu Sveučilišta u Splitu

Uvjeti za polaznika: 

  •  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija (magistar ekonomije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,
  • znanje engleskog jezika,
  • znanje rada na računalu.

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

 

Vezani dokumenti