Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Tehničkog voditelja projekta pod nazivom: „The European University of the Seas (SEA-EU)“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 (trideset i šest) mjeseci, odnosno do kraja provedbe projekta

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva,

- iskustvo u radu na međunarodnim projektima financiranim iz fondova i programa EU,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

2. Višeg savjetnika za provedbu projekta pod nazivom: „The European University of the Seas (SEA-EU)“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 (trideset i šest) mjeseci, odnosno do kraja provedbe projekta

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva,

- iskustvo u radu na međunarodnim projektima financiranim iz fondova i programa EU,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

3. Stručnog suradnika za administrativne poslove projekta pod nazivom: „The European University of the Seas (SEA-EU)“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 (trideset i šest) mjeseci, odnosno do kraja provedbe projekta 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

4. Stručnog suradnika za mobilnost u sklopu projekta pod nazivom: „The European University of the Seas (SEA-EU)“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 (trideset i šest) mjeseci, odnosno do kraja provedbe projekta 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

5. Stručni suradnik na INTEREG MED ARISTOIL projekt – 1 radno mjesto na nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno na određeno vrijeme 

Uvjeti:

- VSS društvenog, tehničkog, biotehničkog ili prirodoslovnog smjera 

- radno iskustvo od najmanje 5 godine

- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku

 

6. Voditelj odjeljka za transfer tehnologije (voditelj odjeljka – Položaj I. vrste), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na osobnom računalu.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu obavijesti.

Vezani dokumenti