Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto

  • Stručni suradnik na preddiplomskom sveučilišnom studiju Hotelijerstvo i gastronomija (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), mjesto rada Makarska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz navedenog područja znanosti (VSS)  sukladno ranijim propisima ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 (tri) godine  čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova, iz područja društvenih znanosti (sveučilišni ili stručni prvostupnik), odnosno stručni dodiplomski studij čijim se završetkom stjecala viša stručna sprema (VŠS) iz područja društvenih znanosti sukladno ranijim propisima, čiji je stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva 

- aktivno znanje engleskog jezika

- znanje rada na osobnom računalu.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti