Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto

Stručni suradnik za tehničke poslove projekta u okviru programa Obzor 2020. pod nazivom: „In-silico boosted, pest prevention and off-season focused IPM against new and emerging fruit flies (Integrirana zaštita i “in-silico off-season” prevencija od štetnih vrsta voćnih muha) ('OFF-Season' FF-IPM) — ‘FF-IPM“, sa radnim mjestom u Splitu, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci 

Opis radnog mjesta:

- pomaže voditelju projekta u poslovima provođenja aktivnosti na projektu u poljskim i laboratorijskim uvjetima,

- samostalno provodi poslove priprema materijala i opreme za rad, prikupljanja biološkog materijala na terenu, praćenja i mjerenja na terenu i u laboratorijskim uvjetima, 

- izrađuje evidencije i izvješćuje o projektnim aktivnostima,

- održava komunikaciju s administrativnim osobljem Sveučilišta u Splitu vezanim uz administrativne aktivnosti projekta,

- pomaže pri provedbi postupaka nabave roba i usluga,

- pomaže pri organizaciji događanja u sklopu projekta,

- pomaže pri praćenju provedbe i napretka projekta,

- sudjeluje u drugim aktivnostima po nalogu pretpostavljenih.

Uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu,

- posjedovanje vozačke dozvole.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti