Znanost i tehnologija

Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike – PoC8

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) upućuju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA

za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – PoC8

• Cilj Programa : podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.                                                                                                

• Podnositelji projektnih prijedloga u okviru Programa PoC8 su:

- fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj

- poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

• Tri osnovne aktivnosti na izradu u laboratorijskom okruženju:

- Izrada prototipa

- Demonstracija tehničke izvedivosti

- Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Sredstva se također mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti: analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

• Intenzitet potpore

- Mikro i mala poduzeća: Program financira do 70% ukupnih prihvatljivih troškovanastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30% vlastitih ili drugih izvora sredstava.

- Srednja poduzeća: Program financira do 60% ukupnih prihvatljivih troškovanastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40% vlastitih ili drugih izvora sredstava.

• Iznosi finacijskih sredstava                                                                                                                                                                   

- Za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog natječaja predviđeno je ukupno 21.968.750,00 kn.          

• Rokovi:          

- Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati.

- Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 5 radnih dana od dana zatvaranja poziva, odnosno do 9. rujna 2019.

- Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAG–BICRO je do 10. rujna 2019. u 23:59:59 sati. 

Detaljnije informacije o Programu i uvjetima sufinanciranja te pripadajuća dokumentacija nalaze se na web stranici Ministarstva i HAMAG-BICRO-a.

Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte na mail: poc@utt.unist.hr ili tel: +38521566882