Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Povijest

Sveučilište u Splitu osnovano je 15. lipnja 1974. godine. Prilikom osnivanja u njegov sastav su ušle članice koje su već znatno ranije djelovale u svojim stručnim, znanstvenim i nastavnim područjima. Od 1945. do 1960. godine osnovano je nekoliko viših škola, primjerice 1945. godine Viša pedagoška škola u Splitu, čiji je pravni sljednik današnji Prirodoslovno-matematički fakultet. Zamah započinje 1960. godine kada su osnovani Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje (FESB), Kemijsko-tehnološki fakultet i Pravni fakultet te 1961. godine pedagoške akademije u Zadru i Splitu. Ekonomski fakultet i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, utemeljeni su 1971. godine, tri godine kasnije Medicinski fakultet, a 1978. osnovan je Pomorski fakultet u Dubrovniku sa studijem u Splitu.

Umjetnička akademija i Pomorski fakultet u Splitu osnovani su 1997. godine , a godinu poslije više učiteljske škole u Splitu te Sveučilišni odjel za studij mora i pomorstva. Katolički bogoslovni fakultet integrirao se u Sveučilište 1999. godine, dok je 2001. osnovan Odjel za humanističke znanosti koji će četiri godine poslije prerasti u Filozofski fakultet. 2003. godine pripajanjem bivšeg Veleučilišta u Splitu sastavnica Sveučilišta postaje Odjel za stručne studije, koji izvodi isključivo stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije.

Godine 2005. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu mijenja naziv u Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu. Tijekom 2007. godine izdvojen je Zavod za kineziologiju, a 2008. godine osnivaju se Kineziološki fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, mlade sastavnice Sveučilišta čiji su studiji jedni od najstarijih.

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 24. srpnja 2009. Sveučilište u Splitu osnovalo je Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti, a taj naziv promijenjen je 2011. i od tada glasi Sveučilišni odjel za forenzične znanosti. Najmlađa sastavnica Sveučilišta u Splitu, također Odlukom Senata, 2011. godine postaje Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, kao sljednik stručnih studija sestrinstva, fizioterapije i radiološke tehnologije koji su se izvodili na Medicinskom fakultetu u Splitu.

Pri Sveučilištu djeluju i tri samostalna studija. Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. 

Sveučilište u Splitu 2018. godine ulaže napore za ponovno pokretanje studija poljoprivrede te je ustrojen preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda kao zajednički studijski program Sveučilišta u Splitu i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša i ak.god. 2019./20. upisuje prvu generaciju studenata. 

Iste akademske godine pokrenut je i preddiplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija u Makarskoj, s obzirom na iznimne hotelske i ugostiteljske potencijale ovog grada, kao i činjenicu da je stručna praksa sastavni i obvezni dio studijskog programa.

 

 • Prof. dr.sc. Dinko Foretić, 1974. - 1978.

 • Prof. dr.sc. Pavao Domančić, 1977. - 1980.

 • Prof. dr.sc. Anton Afrić, 1980. - 1982.

 • Prof. dr.sc. Ivo Borković, 1982. - 1984.

 • Prof. dr.sc. Milojko Ćišić, 1984. - 1987.

 • Prof. dr.sc. Stjepan Lipanović, 1987. - 1989.

 • Prof. dr.sc. Josip Lovrić, 1989. - 1992.

 • Prof. dr.sc. Dražen Štambuk, 1992. - 1993.

 • Prof. dr.sc. Petar Slapničar, 1993. - 1998.

 • Prof. dr.sc. Ivo Babić, 1998. - 2002.

 • Prof. dr.sc. Ivan Pavić, 2002. - 2014.

 • Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, 2014. - 2018.

Imate pitanje? Tu smo!