Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Rektorat

mag. oec.

Ivana Pletković

pročelnica Ureda rektora
.

Nataša Musap

tajnica rektora
mag. educ. philol. croat. et mag. educ. philol. angl.

Zrinka Koludrović

tajnica prorektora
.

Marko Mamut

vozač rektora
prof.

Antonija Žaja Čičak

voditeljica Odsjeka za odnose s javnošću
prof.

Franka Babić

voditeljica Odjeljka za odnose s javnošću
dipl. oec.

Željka Sijerak Radas

voditeljica Odsjeka za marketing
.

Gordana Alfirević

referentica za odnose poslova s javnošću i organizaciju događanja
dipl. kroatolog i soc.

Danijel Gudelj

stručni suradnik za izdavačku djelatnost
dipl. oec.

Helena Trze Jakelić

voditeljica Sveučilišne galerije
mag. iur.

Filip Klarić-Kukuz

glavni tajnik
dipl. iur.

Maja Mijatović

voditeljica Ureda za ljudske resurse i kadrovske poslove
.

Tina Lovčić

voditeljica Odsjeka za korespodenciju
dipl. iur.

Ivana Bradarić

stručna suradnica u Uredu za ljudske resurse i kadrovske poslove
dipl. iur.

Teodora Rogošić

stručna suradnica u Uredu za ljudske resurse i kadrovske poslove
dipl. iur.

Emanuel Čulić

voditelj Ureda za pravne i opće poslove
mr. sc.

Jelena Gladović

voditeljica Odjeljka za pravne poslove
dipl. iur.

Ana Skejić

stručna suradnica za pravne poslove
.

Vjekoslav Bekavac

domar-kurir
.

Marino Marijanović

domar-kurir
.

Marija Erceg

spremačica
.

Lenka Bašić

spremačica
.

Jasna Nazlić

spremačica
bacc. admin. publ.

Antonela Banovac

voditeljica Ureda za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu
dipl. oec.

Jelena Hrga

voditeljica Odjela za financijsko poslovanje i računovodstvo
dipl. oec.

Katja Kovačić

voditeljica Ureda za financije i računovodstvo
dipl. oec.

Marin Šodan

savjetnik za financije i računovodstvo
dipl. oec.

Tanja Jurić

voditeljica Odjeljka za obračun plaća i drugih primanja
mag. oec.

Marija Prgomet

stručna savjetnica za obračun plaća i drugih primanja
bacc. admin. publ.

Edita Doris Anđelić

voditeljica Ispostave za financije i blagajnu
mag. oec.

Jelena Šerlija

voditeljica Odjeljka za praćenje projekata i programa
mag. oec.

Karla Nikolić

stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja
dipl. oec.

Željana Bek

stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja
mag. oec.

Marija Kosanović

voditeljica Odsjeka za računovodstvo
mag. oec.

Ana Barišić

stručna suradnica za računovodstvo
mag. oec.

Ivan Rašetina

stručni suradnik za računovodstvo
.

Jelena Vukić

voditeljica Odsjeka računovodstvenih poslova - osnovna sredstva
bacc. admin. publ.

Janja Vatrov

voditeljica Odsjeka računovodstvenih poslova - financijski knjigovođa
mag. oec.

Antonia Ćubelić

stručni suradnik za računovodstvo
mag. oec.

Ante Madunić

stručni suradnik za praćenje projekata i programa
dipl. oec.

Ivana Bakotin

voditeljica Odjela za nabavu
dipl. oec.

Anamarija Svaguša

voditeljica Ureda za nabavu
dipl. oec.

Marija Palaversa

voditeljica Ureda za likvidaturu
univ. bacc. oec.

Bože Tadić

voditelj Odjeljka za praćenje provedbe ugovora
mag. iur.

Ana Mimica

stručna suradnica
mag. oec.

Antonia Čikeš

stručna suradnica
mag. oec.

Marinela Turković Giljanović

stručna suradnica za nabavu
dipl. ing. građ.

Lada Prkić

voditeljica Ureda za investicije, razvoj i imovinu
dipl. ing. građ.

Zdravko Ruščić

voditelj Odjeljka za investicije i imovinu
mag.ing.industr.

Marina Madunić

stručna suradnica za investicije, imovinu i projekte
dipl. ing. el.

Leida Rizvan

voditeljica Ureda za informacijsku infrastrukturu
dipl. novinarka

Gabrijela Budimir

voditeljica Ureda za nastavu
mag. oec.

Jasminka Petko

voditeljica Odjeljka za nastavu
prof. fizičke kulture

Luka Subašić

voditelj Odsjeka za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
dipl. novinarka

Silvija Rančić

stručna suradnica za nastavu
mag. mus.

Branka Radić

stručna suradnica za nastavu
prof.

Sandra Domazet

stručna suradnica za nastavu
mag. oec.

Dijana Banovac

voditeljica Ureda za kvalitetu
mag. philol. franc. et mag. philol. hisp.

Nina Milanović

voditeljica Odjeljka za kvalitetu
dipl. iur.

Ivan Marin

stručni suradnik za osiguranje kvalitete u nastavi i znanosti
dipl. iur.

Paula Vučemilović Šimunović

voditeljica Ureda za samostalne studije
univ. spec. oec.

Mirna Kovačić

stručna suradnica za Hotelijerstvo i gastronomiju
.

Anika Šimundić

administrativna tajnica samostalnih studija
.

Petra Žilić

administrativna tajnica samostalnih studija
mag. oec.

Tonka Petričević

voditeljica Odjela za znanost i inovacije
dr.sc.

Iva Žutić

voditeljica Ureda za istraživanje i razvoj, na porodiljnom dopustu
univ. spec. oec.

Petra Jelić

voditeljica Ureda za znanost
mag. pol.

Ana Grgić

voditeljica Ureda za transfer tehnologije
struč. spec. oec.

Nina Sunara

stručna suradnica za transfer tehnologije
mr. sc.

Jagoda Dujić

voditeljica Odjeljka za potporu nastambi za pokusne životinje
mag. oec.

Mia Mihaljević

stručna suradnica za potporu provedbi projekata
mag. oec.

Nikola Bejo

tehnički voditelj projekta ERA SHUTTLE
mag. dipl. et inter. rel.

Željka Kovačević

stručna suradnica za potporu provedbi projekata
mag. oec.

Bruna Paušić

voditeljica Odjeljka za pripremu projekata
mag. soc.

Jelena Janković

stručni suradnik za pripremu projekata, na porodiljnom dopustu
mag. oec.

Tea Pezo

voditeljica Odjeljka za potporu provedbi projekata Sveučilišta u Splitu
mag. oec.

Petar Roje

stručni savjetnik za provedbu projekta OTIMEDT
mag. iur.

Petra Mimica

stručni suradnik za provedbu projekta Enterprise Europe Network
mag. ing. agr.

Katarina Vučković

tehnička voditeljica VALMEDALM
prof.

Ana Ćosić

voditeljica Odjela za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
mag. soc.

Sanja Mikačić Grubišić

voditeljica Ureda za međusveučilišnu suradnju
mag. soc.

Filipa Jelaska

stručna suradnica za međusveučilišnu suradnju
mag. oec.

Snježana Veršić

stručna suradnica za međusveučilišnu suradnju
mag. oec.

Maja Rakela

voditeljica Ureda za akademsku mobilnost
dr. sc.

Tea Knez

stručna suradnica za akademsku mobilnost
mag. philol. angl. et croat.

Ana Marinović

stručna suradnica za akademsku mobilnost
mag. oec.

Josipa Bartulović

stručna suradnica za akademsku mobilnost
dipl. kroatist i anglist

Gordana Dujmović

tehnička voditeljica
mag. philol. croat.

Jelena Saraga

stručna savjetnica za provedbu projekta
mag. rel. int. et dipl.

Matea Plazonić

stručna savjetnica za administrativna pitanja
univ. mag. iur.

Marta Vržina

stručna suradnica za provedbu projekta
prof. fizičke kulture

Toni Gamulin

voditelj Odjela za studentski standard i sport
dipl. ing. građ.

Sanela Krstulović

voditeljica Ureda za poboljšanje infrastrukture studentskog standarda
mag. oec.

Ana Radić

stručna savjetnica za poboljšanje infrastrukture studentskog standarda
dipl. oec.

Ivan Bogdanović

stručni suradnik za studente s invaliditetom
mag. cin.

Toni Batinić

voditelj Odsjeka za aktivnosti sveučilišnih ekipa
mag. cin.

Magdalena Ramljak

stručna savjetnica za organizaciju natjecanja i rekreaciju studenata
mag. cin.

Ivan Tustonjić

stručni suradnik za kontrolu i poboljšanje kvalitete studentskog standarda
dipl. psiholog

Antonia Peroš

voditeljica Ureda za upravljanje karijerama
mag. oec.

Nikolina Certa

unutarnja revizorica
mag. oec.

Tiana Matošić

unutarnja revizorica

Imate pitanje? Tu smo!