Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0039053
Namještaja za amfiteatre
22.12.2015. 0:01:00 13.01.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0038714
UNIVERSITAS – hrvatske sveučilišne novine
18.12.2015. 0:01:00 11.01.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0035978
Oprema i komponenti za nadogradnju infrastrukture, (fantomska) glava; Set za širokopojasno mjerenje dielektričnih parametara tkiva Osciloskop za mjerenje dielektričnih parametara tkiva. RF senzor snag
17.11.2015. 0:01:00 14.12.2015 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0035902
Wafer i supstrat CMOS čipova
16.11.2015. 0:01:00 07.12.2015 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0031290
Opremanja žute sobe
23.9.2015. 0:01:00 12.10.2015 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0030676
Wafer i supstrat CMOS čipova, tj. trodimenzionalnih čipova s igličastim strukturama za in-vitro uzgoj auditornih neurona
16.9.2015. 0:01:00 26.10.2015 poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0023610
NAMJEŠTAJ
23.6.2015. 0:01:00 13.07.2015. u 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0021011
Nabava laboratorijskog potrošnog materijala, uređaja za nadzor i kontrolu te optičkog mikroskopa za projekt “Jačanje kapaciteta za primjenu i transfer tehnologije mikro-elektromehaničkih sustava na Sv
25.5.2015. 0:01:00 15.6.2015 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0020836
OSOBNA RAČUNALA S OPERATIVNIM SUSTAVOM
22.5.2015. 0:01:00 10.6.2015 13:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0012146
Oprema za definiranje i nanošenje mikrostrukture na tankim filmovima i prateća oprema
23.3.2015. 0:01:00 04.05.2015. u 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0057849
osobna računala
16.12.2014. 0:01:00 09.01.2015. u 10:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0036140
osobna računala
24.7.2014. 0:01:00 26.8.2014 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0030248
Opskrba električnom energijom
18.6.2014. 0:01:00 10.07.2014. u 09:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0007813
3.faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
17.2.2014. 0:01:00 14.03.2014. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 003-0003567
LabVIEW
27.1.2014. 0:01:00 sklopljeni ugovori
123456