Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2014/S 003-0003470
Tiskanje i distribucija sveučilišnog lista Universitas
12.12.2013. 0:01:00 8.01.2014. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 002-0080387
Osobna računala sa operativnim sustavom
25.9.2013. 0:01:00 15.10.2013. u 10:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 002-0049267
Opskrba električnom energijom
29.5.2013. 0:01:00 18.06.2013. do 11:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 003-0030910
Rekonstrukcija građevine Kopilica 5, Split
4.4.2013. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0086304
Osobna računala s operativnim sustavom
30.11.2012. 0:01:00 20.12.2012. do 09:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0082043
Tiskanje i distribucija sveučilišnog lista "UNIVERSITAS"
20.11.2012. 0:01:00 10.12.2012 u 11:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0059200
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji objekta "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u S
12.9.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0057611
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na objektu "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
6.9.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0043058
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Umjetničke akademije. Prostorna jedinica 4 na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu, arhitektonski projektanski nadzor prilikom izvo
20.7.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0041577
Projektori i platna za projekciju
17.7.2012. 0:01:00 06.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0040634
Školske ploče
13.7.2012. 0:01:00 02.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0039978
1. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split, dodatni radovi
12.7.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0033586
Školski namještaj
21.6.2012. 0:01:00 12.07.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0029714
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na po području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
13.6.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0026898
Usluge mobilne telefonije
4.6.2012. 0:01:00 26.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
123456