Započeo projekt opremanja Zgrade tri fakulteta

Početkom rujna 2018. godine započela je provedba projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“, broj ugovora KK.01.1.1.02.0018.

Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 82.870.870,38 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj, što čini ovaj projekt jednim od najvećih i najvažnijih projekata Sveučilišta u Splitu.

Projekt je posebno važan za područje znanosti i tehnologije budući da se projektom opremaju Prirodoslovno-matematički fakultet, Pomorski fakultet i Kemijsko-tehnološki fakultet s najsuvremenijom znanstvenom i laboratorijskom opremom.

Nabavom opreme doprinijet će se unaprjeđenju aktivnosti istraživanja na Sveučilištu u Splitu. Projektom su predviđena i istraživanja u koja će biti uključeni i dionici iz gospodarstva, stoga će jedan od dugoročnih rezultata projekta biti doprinos razvoju gospodarstva u sveučilišnom okruženju, što je u skladu sa Strategijom Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2015.-2020.

Osim važnosti za istraživačku djelatnost Sveučilišta u Splitu, projekt doprinosi i povećanju standarda studiranja na trima fakultetima što će dodatno povećati interes za dolazne istraživače, studente i doktorande te ostale oblike međusveučilišne i međunarodne suradnje.

Opremanje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Pomorskog fakulteta i Kemijsko-tehnološkog fakulteta će biti u potpunosti realizirano do 1. travnja 2021. godine, što je i kraj razdoblja provedbe projekta, dok će se projektom predviđene istraživačke djelatnosti odvijati tijekom razdoblja od 5 godina od završetka provedbe projekta.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.

Vezani dokumenti