Studijski program Vojno pomorstvo (VP) petogodišnji je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij namijenjen obrazovanju budućih časnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Studijski program omogućuje obrazovanje i za potrebe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva unutarnjih poslova. Razvijen je u suradnji Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman” sa Sveučilištem u Splitu. Smjerovi studija su Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo.


Program je osmišljen tako da se studentima omogući stjecanje teorijskih i praktičnih znanja te poznavanje i razumijevanje stručnih i znanstvenih načela i postupaka važnih za pomorsku struku i pomorske vještine nužne u procesu upravljanja brodom: plovidbu, manevriranje, održavanje, rukovanje teretom te ostale postupke uređene Međunarodnom konvencijom (STCW) i drugim međunarodnim i nacionalnim standardima. Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa Vojno pomorstvo istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima.


Nastavu izvode nastavnici Sveučilišta u Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima Hrvatskoga vojnog učilišta i Ministarstva obrane. Nastava se izvodi u specijaliziranim učionicama i kabinetima Vojarne „Admiral flote Sveto Letica-Barba”– Pomorske baze „Lora” u Splitu te na Pomorskom fakultetu.

Sastavni dio studija su vojnostručna i plovidbena praksa. Tijekom vojnostručne prakse studenti ovladavaju vještinama vođenja, zapovijedanja i nadzora, rukovanja osobnim vatrenim naoružanjem, gađanjem i održavanjem oružja te orijentacijom u prostoru i okružju. Plovidbenom praksom i svakodnevnim brodskim aktivnostima studenti se upoznaju sa životom i radom na brodu. Plovidbena praksa provodi se na brodovima HRM-a i ostalim javnim brodovima.

http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/vVJCHk8Eq0acsxFISZtOvQ/Image/15.jpg

Vodič kroz sveučilišni studijski program Vojno pomorstvo

Studijski program Vojno pomorstvo traje 10 semestara ili 5 godina i čijim se završetkom stječe završetkom stječe se najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom studijskog programa dobiva se akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva: smjer vojne nautike i smjer vojnog brodostrojarstva. Studenti su stipendisti Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Potpisivanjem ugovora s jednim od navedenih ministarstava studentima se nakon završetka studija osigurava zapošljavanje u ministarstvu s kojim je potpisan ugovor o stipendiji.
Stipendistima Ministarstva obrane RH osigurani su stipendija, smještaj, prehrana, obvezna literatura, vojna odora, sportska oprema, troškovi javnog prijevoza. Nakon završetka studijskog programa dodjeljuje im se prvi časnički čin te preuzimaju prvu časničku dužnost u postrojbama Oružanih snaga. Tijekom redovitog profesionalnog razvoja časnici se upućuju na više razine obrazovanja časnika i na specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu. Njihovim završetkom stječu uvjete za promicanje u viši čin i postavljanje na više zapovjedne dužnosti.

http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/FWEHglXF0kmhAX4bfvpHiQ/Image/35.jpg

Uvjeti su upisa na studijski program Vojnog pomorstva:

 • završena četverogodišnja srednja škola,
 • položena državna matura
 • te posebni psihofizički, zdravstveni i sigurnosni uvjeti.

Posebni uvjeti upisa propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 13/14, NN 134/15, NN 138/15), Pravilnikom o postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (NN 158/13) i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, NN 134/15, NN 109/16 i NN 97/17).

UPISNE KVOTE U AKDEMSKOJ 2018./2019.

  Ministarstvo obrane RH Ministarstvo unutarnjih poslova RH Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH Strani državljani
  30 2 2 6
UKUPNO 40

 

Rang-lista za upis na studij Vojnog pomorstva sastavlja se prema bodovima na temelju vrednovanja:

A) uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju

B) položenih ispita na državnoj maturi

OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE
Prosjek ocjena svih predmeta srednje škole 20,00 %
DRŽAVNA MATURA
Hrvatski jezik Razina B 20,00 %
Matematika Razina B 30,00 %
Engleski jezik Razina B 30,00 %

 

Da bi pristupnik bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne mature, a u slučaju da na ispitu iz državne mature kao obvezni predmet polaže neki drugi strani jezik, obvezno mora prijaviti i položiti engleski jezik kao izborni predmet.

LJETNI ROK

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija na Pomorskom fakultetu: u ljetnom roku 19. srpnja 2018. od 9.00 do 14.00.

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi to pravo.

Natječaj Sveučilišta u Splitu za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2018./2019.- Natječaj za upis studenata u I. godinu studija

Javni natječaj za prijem u kadetsku službu za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo

Javni natječaj o stipendiraju studenata Ministarstva unutarnjih poslova za Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

Javni natječaj o stipendiranju studenata Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

 

JESENSKI ROK 

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija na Pomorskom fakultetu (Ulica Ruđera Boškovića 37, 21 000 Split): u jesenskom roku 20. rujna 2018. od 10.00 do 12.00 (prostorija 213).

PRIJEM U KADETSKU SLUŽBU (MORH, MUP I MMPI)

Javni natječaj za prijem u kadetsku službu (jesenski rok) Integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo

Rok za podnošenje prijava je 11. kolovoza 2018. 

Javni natječaj o stipendiraju studenata Ministarstva unutarnjih poslova za Integrirani preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo  

Rok za podnošenje prijava je 08. kolovoza 2018.

Javni natječaj o stipendiranju studenata Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Vojno pomorstvo 

Rok za podnošenje prijava je 14. kolovoza 2018. 

 

STUDIJ VOJNO POMORSTVO

SVEUČILIŠTE U SPLITU

e mail: vojno.pomorstvo@unist.hr

e mail: katarina.balic@unist.hr 

Kontakt tel: +385 (0) 619 494


http://www.unist.hr/Portals/0/adam/Content/rzeJZnH7CE2T_XCoVoBZpw/Image/P1020123.JPG

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija na Pomorskom fakultetu (Ulica Ruđera Boškovića 37, 21 000 Split): u ljetnom roku 19. srpnja 2018. od 9.00 do 14.00 (prostorija 213).

Upisi svih pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojno pomorstvo obavljat će se u Studentskoj službi studija na Pomorskom fakultetu (Ulica Ruđera Boškovića 37, 21 000 Split): u jesenskom roku 20. rujna 2018. od 10.00 do 12.00 (prostorija 213).

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 • dvije fotografije (veličina 35mm x 45 mm)
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (nije potrebno za studente prijavljene preko NISpVU)
 • preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu

Studenti studija Vojno pomorstvo ne plaćaju upisninu na studij. Njihovu upisninu financirat će MORH.

*Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju a nisu završili upisani studij plaćaju punu participaciju u troškovima studija (Vojno pomorstvo- 8000kn) za prvu godinu studija. 

 *Plaćanje i visina iznosa participacije studenata u troškovima studija redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i državljana država članica EU za akademsku godinu 2018./2019. i u sljedećim akademskim godinama njihova studiranja ovisit će o subvenciji iz državnog proračuna te će o tome biti naknadno odlučeno. Budući da Odluka Vlade RH o uvjetima, kriterijima i načinu subvencioniranja participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za sljedeću akademsku godinu još nije donesena, plaćanje participacije će se vršiti na način definiran Odlukom Vlade RH.

 

ČLANOVI VIJEĆA STUDIJA VOJNO POMORSTVO

 • izv. prof. dr. sc. Merica Slišković, voditeljica studija Vojnog pomorstva
 • kapetan fregate doc. dr. sc. Luka Mihanović, HVU, zamjenik voditeljice studija Vojnog pomorstva
 • prof. dr. sc. Rosanda Mulić, prorektorica Sveučilišta u Splitu
 • general-bojnik Mate Pađen, zapovjednik HVU-a „ Dr. Franjo Tuđman“
 • brigadir mr. sc. Slobodan Čurčija, dekan HVU-a
 • dr. sc. Jadranka Herceg, MORH
 • izv. prof. dr. sc. Nikola Račić, dekan Pomorskog fakulteta u Splitu
 • doc. dr. sc. Željko Karas, dekan Visoke policijske škole
 • Ana-Marija Batinović, predstavnica MMPI-ja
 • brigadirka mr. sc. Vesna Trut, HVU
 • kapetan bojnog broda Boris Kero, HVU
 • Silvana Kokan, prof., HVU
 • izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić, Pomorski fakultet u Splitu
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Komar, Pomorski fakultet u Splitu, Vojno brodostrojarstvo
 • doc. dr. sc. Zdeslav Jurić, Pomorski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Ivan Matijević, Filozofski fakultet u Splitu
 • doc. dr. sc. Ivica Pavić, Pomorski fakultet u Splitu, Vojna nautika
 • Slaven Sučević, dipl. ing. pomorskog prometa, Vojna nautika
 • Tino Sumić, dipl. ing. brodostrojarstva, Vojno brodostrojarstvo

Poslovnik o radu Vijeća studija Vojno pomorstvo 

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU

http://www.unist.hr/studiji-i-nastava/studij-vojno-pomorstvo

REFERADA VOJNIH STUDIJA

Pomorski fakultet Split

Ruđera Boškovića 37, 21000 Split

tel. +385 (0) 21 619 494

e-mail: katarina.balic@unist.hr 

 vojno.pomorstvo@unist.hr

 

VODITELJICA VOJNIH STUDIJA

Izv. prof. dr .sc. Merica Slišković

e-mail: merica.sliskovic@unist.hr

 

HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE Dr. FRANJO TUĐMAN

www.morh.hr

Ilica 256b, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 (0) 13786666

e-mail: info.hvu@morh.hr

 

POLICIJSKA AKADEMIJA

www.mup.hr

Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb

tel. +385 (0) 1 242 6304

e-mail: mtrlin@fkz.hr