Close
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
ČLANICE ASUS-a
  1. Hrvatsko društvo forenzičara (alumni Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti)
  2. Udruga bivših i sadašnjih studenata Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu Alumni UMBRA
  3. Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu
  4. Udruga diplomiranih studenata Kineziološkog fakulteta – Alumni KIF Split
  5. Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu
  6. Udruga bivših studenata i prijatelja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu Teofil
  7. Udruga diplomiranih studenata Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu
  8. Udruga bivših studenata i prijatelja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
  9. „Alumni“ Udruga bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu

Imate pitanje? Tu smo!