Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja

Ekonomski fakultet

Fakultet je obrazovao naraštaje studenata, od kojih su mnogi danas poznati i uvaženi stručnjaci. Danas se na Fakultetu obrazuje oko 3.000 studenata. Fakultet predstavlja značajnu obrazovnu ustanovu koja zapošljava 123 djelatnika, od kojih je 88 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces. Razvoj mladih asistenata je jedno od prioritetnih pitanja Fakulteta.
Saznaj više
Ekonomski fakultet

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

FESB danas okuplja eminente stručnjake kako u nastavi tako i na znanstveno-istraživačkim projektima koji privlači sve veći broj studenata svake godine. FESB nudi jedinstvenu kombinaciju tehničkih, inženjerskih i matematičkih kolegija, a studenti FESB-a uživaju ugled ljudi koji znaju razmišljati poput inženjera. Na Fakultetu se obrazuje oko 2.150 studenata. Fakultet zapošljava 238 djelatnika, od kojih je 153 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Filozofski fakultet

Na Filozofskom fakultetu u Splitu moguće je studirati jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Znanstvenici Filozofskog fakulteta svojim radom sudjeluju u razvoju humanističkih i društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu. Fakultet ima oko 2195 studenata, a zapošljava 175 djelatnika, od kojih je 138 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Filozofski fakultet

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije nastava se izvodi na trima sveučilišnim prijediplomskim studijima, jednom stručnom prijediplomskom studiju, dvama sveučilišnim diplomskim studijima i jednom poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju. Danas se na Fakultetu obrazuje oko 1.060 studenata. Fakultet predstavlja značajnu obrazovnu ustanovu koja zapošljava 132 djelatnika, od kojih je 85 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Katolički bogoslovni fakultet

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu nastao je udruživanjem Teologije u Splitu i Franjevačke teologije u Makarskoj. Fakultet ima oko 165 studenata, a zapošljava 48 djelatnika, od kojih je 31 djelatnik uključen u znanstveno-nastavni proces. Uz redovite studijske programe na prijediplomskom, diplomskom i doktorskom studiju, fakultet pruža usluge cjeloživotnog obrazovanja kroz nekoliko programa, a koji se odnose na usvajanje novih znanja i vještina u odgoju i komunikaciji. 
Saznaj više
Katolički bogoslovni fakultet

Kemijsko-tehnološki fakultet

KTF je osnovan 1960. godine i jedan je od tri fakulteta s najdužom tradicijom u Splitu. KTF je najveći tehnološki fakultet izvan Zagreba i jedan od ključnih pokretača razvoja industrije južne Hrvatske. KTF ima veliki izbor studija. Na Fakultetu se obrazuje oko 455 studenata. Fakultet zapošljava 103 djelatnika, od kojih su 62 djelatnika uključena u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kineziološki fakultet

Kineziološki fakultet tek je 2008.godine postao samostalnom sastavnicom Sveučilišta, ali povijest kineziološke struke u Splitu seže i sto osamdeset godina unatrag. 
Fakultet ima oko 740 studenata, a zapošljava 62 djelatnika, od kojih su 43 djelatnika uključena u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Kineziološki fakultet

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet u Splitu osnovan je kao samostalni fakultet u okviru Sveučilišta u Splitu 26. ožujka 1997. Studijski program Medicina odvija se od 1974. godine. 
Fakultet trenutno izvodi četiri sveučilišna integrirana prijediplomska i diplomska studijska programa: Medicina, Dentalna medicina, Farmacija (u suradnji s Kemijsko-tehnološkim fakultetom) i Medicina na engleskom jeziku. Na Fakultetu se obrazuje oko 1.333 studenta. Fakultet zapošljava 272 djelatnika, od kojih je 198 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Medicinski fakultet

Pomorski fakultet

Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu osnovan je 3. svibnja 2004. godine kao pravni sljedbenik Više pomorske škole u Splitu. Misija je Fakulteta pružiti kvalitetno visokoškolsko obrazovanje na svim razinama, prijediplomskoj, diplomskoj i doktorskoj, kao i u obrazovanju pomoraca u sklopu cjeloživotnog obrazovanja i njihove ukupne izobrazbe. Na Fakultetu studira oko 1.275 studenata. Fakultet zapošljava 117 djelatnika, od kojih su 83 djelatnika uključena u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Pomorski fakultet

Pravni fakultet

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu osnovan je 1961 godine. Pravni fakultet u Splitu je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu koje u polju pravnih znanosti ustrojava i izvodi: sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, stručni studij i doktorski studij. Na Fakultetu se obrazuje oko 1.900 studenata. Fakultet zapošljava 73 djelatnika, od kojih je 48 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Pravni fakultet

Prirodoslovno-matematički fakultet

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu jedan je od osnivača te jedan od najstarijih fakulteta Sveučilišta u Splitu, a s oko 1.065 studenata te oko 155 djelatnika, je među većim sastavnicama. Na Fakultetu se obrazuju nastavnici (prvostupnici i magistri edukacije) iz matematike, fizike, informatike, tehnike, biologije i kemije; inženjeri (magistri struke) iz matematike i fizike te prvostupnici nutricionizma.
Saznaj više
Prirodoslovno-matematički fakultet

Umjetnička akademija

Početci Umjetničke akademije u Splitu vezuju se za Pedagošku akademiju, osnovanu još 1945. godine, pri kojoj je djelovao dvogodišnji studij nastavničkog smjera iz područja likovne umjetnosti, koji je postupno prerastao u trogodišnji, a potom i četverogodišnji. Studij Likovne kulture i likovne umjetnosti najstariji je studijski program na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
Fakultet ima oko 400 studenata, a zapošljava 118 djelatnika, od kojih je 91 djelatnik uključen u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Umjetnička akademija

Sveučilišni odjel za studije mora

Sveučilišni odjel za studije mora je visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova usmjerena obrazovanju visokokvalitetnog i stručnog kadra iz područja morskog ribarstva, biologije, ekologije, zaštite i tehnologije mora te istraživanju mora i njegovih bioloških bogatstava. Danas se pri Odjelu izvode studiji na svim sveučilišnim razinama te se razvija znanstvena i stručna djelatnost u području biotehničkih znanosti. Odjel ima oko 170 studenata, a zapošljava 17 djelatnika uključenih u znanstveno-nastavni proces.


 
Saznaj više
Sveučilišni odjel za studije mora

Sveučilišni odjel za stručne studije

Sveučilišni odjel za stručne studije ustanova je koja obrazuje kvalitetne stručne kadrove, prepoznate na tržištu rada, kako iz tehničkih tako i iz društvenih područja djelatnosti. Povijest Odjela bogata je i dinamična: osnovan je 1998. g. kao Veleučilište u Splitu, od 2003. g., postaje sastavnica Sveučilišta u Splitu i mijenja svoj naziv od Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije do današnjeg naziva Sveučilišni odjel za stručne studije. Odjel ima oko 2.100 studenata, a zapošljava 100 djelatnika, od kojih je 70 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces.
 
Saznaj više
Sveučilišni odjel za stručne studije

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu osnovalo je 24. srpnja 2009. Sveučilište u Splitu, tada pod imenom Sveučilišnoga centra.
Na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti  izvodi se sveučilišni prijediplomski studij Forenzika koji traje tri godine odnosno šest semestara te sveučilišni diplomski studij Forenzika u trajanju od dvije godine odnosno četiri semestra. Odjel ima oko 340 studenata, a zapošljava 23 djelatnika, od kojih je 21 djelatnik uključen u znanstveno-nastavni proces.
Saznaj više
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija je relativno nova sastavnica Sveučilišta u Splitu. To je visokoobrazovna institucija koja ustrojava i izvodi sveučilišne (ali prema potrebi tržišta rada i stručne) prijediplomske, diplomske, specijalističke te u zajednici s Medicinskim fakultetom kao partnerskom institucijom i poslijediplomske studijske programe. Odjel ima oko 710 studenata, a zapošljava 60 djelatnika, od kojih je 50 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces.
 
Saznaj više
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Imate pitanje? Tu smo!